PENDAFTARAN ADUAN

(SEMAKAN MAKLUMAT PELAPOR)


No Kad Pengenalan (Awam/Tentera) : cth : 850825124635
Nota : Masukkan no kad pengenalan awam/tentera bagi semakan data pelapor